Tanulási képességek - írás 1.rész

2017.07.11

Nem minden a finommotorika fejlesztése, teljességében kell nézni a gyermeket. A test-lélek-szellem egyensúlyának a tanulási folyamatba, és a képességfejlesztésbe is bele kell tartozzon.

Már régebben volt arról szó, hogy az írástanulásának több fejlődési oka is lehet és egyéb tényezőket is figyelembe kellene venni.

Nem akarok pálcát törni senki felett sem, de manapság többször botlottam bele az interneten olyan finommotorikát fejlesztő csomagokba, melyek szinte csak egy területre koncentrálnak. Ami nem más mint a finommozgások fejlesztése.

Ennél azonban többről van szó. Ahhoz, hogy egy gyermek megtanuljon írni több tényezőre szükség van.

- Testi fejlettség

- Ép érzékszervek: jó hallás és látás

- Jó ceruzafogás, könnyed eszközkezelés: Ennek helytelensége, a kudarcélményekkel együtt rontja a lelki feltételeket.

- Összerendezett mozgások: itt az elemi mozgásokról elég beszélni, mint a kúszás, mászás, járások, szökdelések. Ezek elmulasztása nehezíti a tanulás feltételeit.

- Jó egyensúlyérzék nélkül újabb biztonytalanságok mutatkoznak.

- A gyermek egymástól függetlenül legyen képes mozgatni a végtagjait.

- Ismerje testét

- Keze, szeme, lába, és füle dominanciája lehetőleg egy oldalra rendeződjön, vagy teremtsük meg a két agyfélteke közti integrált átmenetet.

- Szem mozgásai legyenek koordináltak

- A teret jól legyen képes érzékelni és térirányokat ismerje

- Mind térben, mind pedig síkban képes legyen reprodukálni

- Soralkotása legyen folyamatos

- Szem-kéz koordinációja és iránykövetése legyen megfelelő.

- Egyszerűen legyen meg az íráshoz való képessége. A gyors és hirtelen irányváltásra való képessége a gyermekeknél 10-12 évesen alakul ki. 

... Valamint további részképességek fejlődése szükséges.

Látható tehát, hogy egyedül a finommotorika fejlesztése egyrészt összetett és nem egyedüli fejlesztési terület. Emellett számolni kell a gyermek érzelmi állapotára is. Ha már szinte átnyomódik a papír, valószínűleg következtetni lehet egy negatív lelki világra.

A fentiekből látható, hogy meg kell nézni milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre és eszerint kiválasztani a legmegfelelőbb fejlesztési módszert. Ráadásul mindezt játékos formában. Tehát ne csak gyurmázni tanuljon meg a gyermek, hanem a fentieket legyen képes megfelelő szintre fejleszteni.

Hamarosan megtaláljátok a Valódi Képességfejlesztés Gyermek kalauz sorozatunkat is, melyhez letölthető formában juthatnak az érdeklődők hozzá. Mindezt játékos és holisztikus formában. Legyen élmény a tanulás.