Kulcsár-féle Komplex Mozgásterápia

Delecato módszere alapján dolgozta ki Kulcsár Mihályné neuro és fejlesztő pedagógus (óvodás kortól kezdődően)

A feladatsorok mindig újabb és újabb gyakorlatokat tartalmaznak annak függvényében, hogy mekkora fejlettség mértéke. Az újdonság az idegrendszer fejlődésére fejlesztő hatással bír. Kísérletekkel bizonyították, hogy az agy aktivitása a tanulás időszakában a legnagyobb. A gyakorlatsorok tartalmazzák többek közt a térérzékelés, szem-kéz koordináció, emlékezet, gondolkodás és a probléma megoldó képesség fejlesztését. Az egyes fejlesztendő területet közt megtalálható a disz prevenció és korrekció, figyelem és magatartás zavar javítása. Előtérbe helyezi a pszichés gátlások oldását is.


A módszer megalkotója Kulcsár Mihályné neuropedagógus és fejlesztőpedagógus. Lényege, a mozgáson keresztül való tanulás, fejlődés, ismeretszerzés. Delacato szerint az idegrendszer egy-egy területének fejlettségéről az elemi mozgások tájékoztatnak (kúszás, mászás, járások, ugrások, fejemelgetés háton és hason fekvésben stb.). Delacato módszere alapján állított össze Kulcsár Mihányé egy speciális mozgásterápiát. Az elemi mozgásokat beépítette terápiájába és tovább fejlesztette, bevonva a fejlesztésbe a térérzékelés, az egyensúlyérzék, a finommozgások fejlesztésének gyakorlatsorait


Mikor lehet rá szükség?

 • Különböző tanulási problémák: dyslexia (olvasási nehézség), dysgraphia (írási probléma), dyscalculia (számolási probléma),
 • Magatartási és beilleszkedési zavarok,
 • Memória problémák,
 • Ágybavizelés, illetve megkésett szobatisztaság
 • Érzelmi stresszre való fogékonyság,
 • Has-, fejfájás,
 • Félelmek oldása,
 • Beszédproblémák, megkésett beszédfejlődés és beszédhibák
 • Észlelési problémák
 • Bizonytalan járás, rossz egyensúlyérzék
 • Lemaradás a mozgásfejlődésben
 • Mozgáskoordinációs problémák
 • Ügyetlen kézmozgások
 • Figyelem és koncentráció zavar
 • tériszony
 • Gondolkodási képességek, figyelem, koncentráció, térérzékelés

Továbbá speciális nevelést igénylő gyermekek jelentkezését is várjuk: Autisztikus tünetek, Asperger-szindróma,  járás problémák, lúdtalp vagy befelé forduló lábfejek, ADHD, stb.. esetén is.

A tanulási, magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek számára kidolgozott terápiát 1999 óta oktatják. A módszer jól használható az óvodás korosztálynál a prevencióban is. A fejlesztés pozitív hatása legalább több hónapos gyakorlás után várható, mely a probléma mértékétől függ.

A terápia menete:

Az első alkalommal (kb 1,5 óra) egy részletes komplex részképesség és mozgásvizsgálat történik, melynek időtartam kb. 45 perc. Ezt követően készül el a személyre szabott terápiás fejlesztési terv. A feladatokat helyben megtanulják a gyermekek és a szülők is az otthoni nyugodt körülmények közti gyakorláshoz. A körülbelül 1 hónapra elegendő anyag 8-10 gyakorlatsorból áll, melyet napi rendszerességgel a megadott ismétlési számban kell végezni. Ennek időtartama változó lehet.

SZÜLŐI NYILATKOZAT ALAPJÁN FOLYTATHATÓ A TERÁPIA, AMENNYIBEN BELEEGYEZÉS TÖRTÉNIK!

A házi környezetben történt gyakorlást követi 1 hónap múlva egy kontroll vizsgálat-konzultáció, melyen újabb feladasorok megtanulása és az előző alkalomhoz történt fejlődés ellenőrzése történik.

bővebb információk:
www.tanulasinehezsegek.hu