Vizsgálatok magánszemélyek számára

A vizsgálatokhoz szakvélemény társul.

Minden vizsgálat egy iránymutatást ad a további fejlődéshez és az egyes fejlesztési lehetőségekhez.

Az időtartam és az életkor is változó lehet az egyes vizsgálatoknál.

Mikor lehet ezekre a vizsgálatokra szükség?

 • Különböző tanulási problémák: dyslexia (olvasási nehézség), dysgraphia (írási probléma), dyscalculia (számolási probléma),
 • Magatartási és beilleszkedési zavarok,
 • Memória problémák,
 • Érzelmi stresszre való fogékonyság,
 • Beszédproblémák, megkésett beszédfejlődés és beszédhibák
 • Észlelési problémák
 • Bizonytalan járás, rossz egyensúlyérzék
 • Lemaradás a mozgásfejlődésben
 • Mozgáskoordinációs problémák
 • Ügyetlen kézmozgások
 • Figyelem és koncentráció zavar
 • tériszony
 • Gondolkodási képességek, figyelem, koncentráció, térérzékelés

1. Komplex vizsgálat
5,5 éves kortól 18 éves korig
időtartama: kb 45 perc
Vizsgált területek: szociális érettség, finom és nagymozgások, fül-kéz-láb dominancia gondolkodás, tájékozódás, emlékezet, figyelem, szem-kéz koordináció, térirányok, térérzékelés, felismerés, reprodukáló képesség

2. Részképességvizsgálatok:
5,5 éves kortól 18 éves korig
időtartam: kb 30 perc
Vizsgált területek: reprodukáló képesség, felismerés, térirányok, térérzékelés, emlékezet, figyelem, szem-kéz koordináció, gondolkodás

3. Mozgásvizsgálatok:
3 éves kortól
időtartam: kb 30 perc
Vizsgált területek: nagy és finomozgások, fül-kéz-láb dominancia

4. Tanulási stílus mérése:
általános iskola felső tagozata, középiskola, felsőfokú képzés, felnőtt képzés
időtartam kb 45 perc
viszgált preferenciák: élettani, társas, érzelmi, pszichológiai

5. Tanulási stílus felmérés a 8 intelligencia tükrében
általános iskola felső tagozata, középiskola, felsőfokú képzés, felnőtt képzés
időtartam: 45 perc
Vizsgált területek: verbális, logikai, képi-térbeli, zenei, kinesztetikus, interperszonális, intraperszonális, természeti